Köy Tv veteriner günlüğü

Veteriner Günlüğü

İnek ve buzağılarda görülen hastalıklar ve tedavi yöntemleri Çiftlik hayvanınız olan inek ve buzağılarla ilgili; İneklerde mastit Buzağılarda ishal Suni tohumlama Süt sığırcılığında genel muayene İneklerde işkembenin hareketleri İnek rectal ısı Buzağılarda bakım ve beslenme Buzağı ishalleri ve korunma yöntemleri Buzağı ishallerinde pratik tanı yöntemleri Buzağılarda akciğer enfeksiyonları BUzağı inek apse (soğuk apse) sağaltımı tedavisi…